Katja Ranta-aho Tmi
Käännös- ja tulkkauspalvelut

»Esittely
»Palvelut
»Kokemus
»Ohjeita
»Yhteystiedot
»In English
»Linkit

Työkielet

suomi - englanti - suomi
 • Käännökset
 • Tulkkaukset
 • Kielentarkastus

Työkokemus

1993–1995 Käännöstöitä opintojen ohessa
1995–1998 Päätoiminen freelance-kääntäjä ja –tulkki (ammatinharjoittaja)
1997/1998 Tampereen yliopisto: sivutoiminen tuntiopettaja, tulkkauskurssi (28 t)
3/1998– Toiminimi, päätoiminen kääntäjä ja tulkki


Koulutus

1989– Tampereen yliopisto, käännöstieteen laitos
 • Pääaine: englannin kääntäminen ja tulkkaus
 • Sivuaineet: kansainvälinen politiikka, ruotsin kääntäminen, suomenkielinen viestintä
1995 Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (172 ov)


Tulkkauksia

 • suomalaisia EU-hankekokouksia (Interreg, Leader, Tavoite 3, 5b ja 6 -ohjelmat yms.)
 • kansainvälisiä kokouksia, konferensseja, seminaareja ja symposiumeja eri aiheista
 • koulutustilaisuuksia (myynti- ja neuvottelutaidot yms.)
 • yritysneuvostojen kokouksia
 • tarkastuskäyntejä (Moody’s, Euroopan neuvoston kidutuksen ja huonon kohtelun vastainen komitea, Euroopan neuvoston kehityspankki)
  Salassapitovelvollisuuden vuoksi tulkkaustöitä ei voi luetella tarkemmin.

Käännöksiä

 • Euroopan komission ja parlamentin pöytäkirjoja ja raportteja, parlamentin jäsenten kysymyksiä
 • Euroopan neuvoston yleissopimustekstejä ja raportteja
 • tietokoneohjelmistojen käyttöohjeita ja esitteitä
 • tieto- ja viestintätekniikkayritysten projektidokumentteja
 • liiketekstejä (sopimuksia, tiedotteita, esitteitä, Internet-uutisia yms.)
 • teknisiä raportteja ja esitteitä (lasi-, teräs- ja paperiteollisuus, liikennetekniikka)
 • suomalaisten valtion, maakuntien ja kuntien viranomaisten esitteitä ja raportteja (ministeriöt, virastot, maakuntaliitot, kunnat yms.)
 • tietokirjallisuutta (hoitotiede, liiketaloustiede)
 • suomalaisten oppilaitosten julkaisuja ja raportteja.